K56 Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngôi nhà chung cho các bạn học sinh sắp là K56 NEU. Nơi anh chị chia sẻ kinh nghiệm thi cử, kỹ năng sống, nơi các bạn tìm thấy 1 nửa của mình :v. Welcome all!