K58 NEU (Chính thức)

Group chính thức của các tân sinh viên KTQD 2016. Nhóm hướng đến... hỗ trợ, tư vấn cho các bạn 98ers chuẩn bị thi vào NEU năm nay. Các chức năng chính gồm có:

+ Tư vấn tuyển sinh
+ Thảo luận học tập
+ Định hướng chọn ngành học cho các bạn

Mọi thắc mắc của các bạn chắc chắn sẽ nhận được sự trợ giúp thân tình, chính xác của mọi người!