Montenegrins Studying Abroad

Grupa ima za cilj da stimulise saradnju i razmjenu informacija izmedju crnogorskih studenata u inostranstvu, kao i da promovise rad Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI/OMSA)

http://www.facebook.com/OrganizationOfMontenegrinsStudyingAbroad
https://twitter.com/OcsiOmsa
http://www.linkedin.com/groups/Organization-Montenegrins-Studying-Abroad-4371177