Ngôi nhà SUB thật

Mọi Người chăm Pr nhóm nhé
Đủ 200 người sẽ nổ lớn..... Ko tuyển Hóng
Đây là Gr Ae không phân biệt Boss hay Mem nhé....