Người Yên Thế

Nhóm Người Yên Thế này tạo ra nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ..... và kết bạn giữa những người con yên thế.
Những bạn nào có hành vi nói bậy, chửi tục, spam.. AD sẽ thẳng tay Block nick vinh viễn khỏi nhóm.