Cộng đồng người Việt Nam tại Anh Quốc

Group này là nơi giao lưu của mọi người Việt đang sống & học tập tại Anh Quốc. Các bạn có thể chia sẻ về cuộc sống & những khó khăn của người Việt xa quê hương.

Mong mọi người trao đổi trong tinh thần học hỏi & tôn trọng lẫn nhau. Cùng nhau xây dựng 1 cộng đồng Việt mạnh tại Anh Quốc.

Hãy chung sức vì cộng đồng!