Nhân Sự Việt Nam

Nhân sự: Làm dâu trăm họ Hôm trước Xe Duyên có quen một cô bạn trên mạng, hỏi cô bé làm gì ?
Nhà mình biết cô ấy bảo làm nghề gì không ? Làm dâu trăm họ
================================================...