One Piece Club

Bộ Luật Hình Sự Của Groups One Piece Club
Groups là nơi giao lưu chia sẻ về ONE PIECE

1 - Cấm Spam 1 bài nhiều lần
2 - Cấm quảng cáo và post thông khác
3 - Cấm bất kì mem nào chửi bới hoặc dùng từ ngữ thô tục gây war
4 -Cấm post link virus hoặc link web văn phẩm đồi trụy, CẤM POST LINK . rar . exl.v..v
- Bất kì bạn nào vi phạm sẽ bị kick khỏi groups

Các mem thấy ai vi phạm hãy báo cáo bài viết cho BQT để kịp thời xử lí