Orkide børn - for alle interesserede - LUKKET "Særlig Sensitive HSP"

Formålet med denne LUKKEDE 'Orkide børn' gruppe. Er viden, viden og viden, og oplysning, oplysning, oplysningen, omkring særlig sensitive/ HSP.

Den er tiltænkt ALLE der kunne have interesse i at lære mere om disse børn UDEN diagnose.

Det kunne være, ansatte i behandlings regi - lærere - pædagoger.

Da det er mit håb, at der en eller anden dag - forhåbentlig snart - bliver mere forståelse for disse dejlige sansesarte børn.

Der fødes flere og flere Orkide børn. Børn som kræver noget ekstra i hverdagen, og hvor selv små udsving kan give store følelsesmæssige udbrud og mistrivsel.

Ofte står forældre med en uforstående følelse, og magtesløshed, og ingen hjælp at hente i det etablerede system.

Forældre kan ofte føle de ikke slår til, og som dårlige forældre. Dette er bestemt ikke tilfældet.

Forældre til orkide børn, kæmper en kamp dagligt, for at deres børn trives i institution og skole fx.

Orkidebørn er meget givende, når de har de rette betingelser.

Jeg håber med denne side at få mere opmærksomhed på disse dejlige børn, som alt for oftest misforstås, og dermed mistrives, selvom det kunne undgås, med viden og forståelse.

Som forældre til et orkidebarn, er man alt for ofte uden for fællesskabet. I en stresset hverdag, der er alt for krævende for disse børn.

At alle gerne vil sætte en diagnose på, for selv at kunne forstå.

For medlemmer af denne gruppe, er der også oprettet undergrupper, som er lukkede støttegrupper, både for børnenes HSP, forældrenes HSP og pårørende til sensitive. Vil man anmode en af dem, send mig en PM, og fortæl lidt om jer selv, så I ikke behøver at gøre det her i åben forum.

Regler: De er få -)

* God tone
* Respekt for hinanden
* Gruppen beskæftiger sig med særligt sensitivitet, arveligt og som følge af for tidlig fødsel.
* Trods mange samtidig er spirituelle, hører dette ikke hjemme i denne gruppe, og vil blive slettet.
* Hvis ikke anvisninger eller advarsler tages seriøst, vil medlemmet blive udelukket.


Du kan skrive, du kan spørge, du kan svarere, du kan lade være, og kikke med fra sidelinien.


Som Mor til et Orkide barn, kender jeg det alt for godt. Vi bruger alt for meget unødig tid på, at få andre til at forstå; at man ikke kan noget en hverdags aften, at lektier ikke kan laves samme aften til næste dag, at man ikke kan gå til 2 fritidsinteresser hver uge, fødseldags invitationer i weekender, der skal bruges til at lade op i, eller have veninde besøg i tide og utide.

Jeg ønsker, at det skal blive en helt almindelig viden, at disse dejlig, givende børn er helt normale, og ikke skal sygeliggøres. At de bliver anderkendt og forstået. Lige nøjagtigt HVOR de er, SOM de er.

Denne side vil være en side, ikke kun med fakta, men også strøtanker, gode råd, henvisninger hvis nogle spørger, men poienten er oplysning:-)

Ulla Jensen.

Velkommen