Pets4Care - Animal Assisted Interventions

Een groep voor mensen die actief bezig zijn met Animal-Assisted Interventions (dierondersteunde interventies), zoals bijvoorbeeld de inzet van een therapiehond (therapydog) of daar belangstelling voor hebben.