Phụ Nữ Mang Thai và Sau Sinh

Nhằm đưa Groups phát triển đúng hướng treo mục tiêu đề ra, để cho các bài viết hướng đến đúng mục đích của Groups là trao đổi các kinh nghiệm về "mang thai và sau sinh", thời gian tới tất cả các bài đăng của thành viên mình sẽ để dưới hình thức phải qua kiểm duyệt của Admin.

TẤT CẢ CÁC BÀI POST QUẢNG CÁO, BÁN HÀNG, THANH LÝ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHIA SẺ CÁC KINH NGHIỆM "MANG THAI & SAU SINH" - "CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH" MÌNH SẼ KHÔNG DUYỆT LÊN.
CÁC THÀNH VIÊN CỐ TÌNH VI PHẠM (POST BÀI QUẢNG CÁO, BÁN HÀNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN GROUPS) MÌNH SẼ DELETE
POST & REMOVE USER. (Xóa bài viết và cho ra khỏi nhóm).

Groups "Phụ Nữ Mang Thai và Sau Sinh" được lập ra với mục đích:
- Là nơi để trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình "mang thai và sau sinh".
- Giải đáp, tư vấn các thắc mắc về các vấn đề trong quá trình "mang thai và sau sinh.