Quảng Xương 1

Nơi giao lưu,gặp gỡ,thảo luận của Cựu học sinh,học sinh Trưởng THPT Quảng Xương 1.

Lưu ý: Không đăng tin kích động chống phá nhà nước.
Không nói xấu tập thể Giáo viên,cán bộ Trường THPT Quảng Xương 1.
Nghiêm cấm nói tục,xúc phạm thành viên khác...

Chém gió thoải mái :))
Các thành viên hãy add bạn bè của mình vào tham gia group nhé ...

Thanks all !