Riječka enciklopedija - Fluminensia

๑Riječka enciklopedija Fluminensia tematizira „Riječki prsten“, a teme izvan okvira, komercijalna i politička promidžba se brišu, kao i osobni pozdravi, oglasi & čestitke.

๑ Objave i rasprave koje provociraju i potiču animozitete prema grupi (nacionalnoj, etničkoj, spolnoj, vjerskoj ...) bit će uklonjene

๑Dnevne ambijentalne fotografije, umjetnički radovi članova ograničeni su na 1 dnevno (preporuka: link na foto/album s osobnog FB profila).

๑Raspravljati se može isključivo o djelu i izrečenom, a osobni napadi, psovke & vrijeđanja se uklanjaju, kao i oštri politički komentari pisani pod pseudonimom.

๑Postovi van teme se brišu, a zaključavaju se teme koje su iscrpljene (u kojima dolazi do ponavljanja iznesenih stavova, ili sl.), a prema procjeni administratora. (nakon objave o zaključavanju, svi postovi naknadno objavljeni se brišu)

๑ Admini imaju obvezu obavješćivanja o brisanju ako se ne radi o grubim kršenjima pravila

๑ Članstvo u grupi prestaje ako član krši pravila o promoviranju, vrijeđanju isl., a nakon upozorenja administratora (osim kad je riječ o FB globalnim trgovcima /promotorima kojima ne šaljemo obavijesti o isključenju iz grupe).
Član/ica grupe prihvaća pravila REF-a, a time i moderatore koji ta pravila provode. Član koji blokira moderatora ili moderatoricu, on|a sebe tim činom isključuje iz grupe, budući da moderator po definiciji predstavlja grupu.*

๑ prvi ban 24h, drugi ban 7 dana, treći ban 14 dana, četrti ban mjesec dana - peti ban trajno (osim za kreditore, "lažne profile s misijom" isl., oni se trajno isključuju)*

* isključeni član može se žaliti na https://www.facebook.com/rijeckaenciklopedija.fluminensia ... ako se većinom glasova drugih moderatora ustanovi da se moderator, a ne član ogriješio o pravilo, člana se vraća u grupu a moderator prihvaća sankcije izglasane većinom glasova (od opomene do isključenja iz moderatorske grupe)

✾Svaka argumentirana kritika & prijedlozi se podržavaju.

"Riječka enciklopedija Fluminensia, upravo kako joj naziv sugerira, teži široku obuhvatu znanja o Rijeci, no ona, za razliku od klasičnih enciklopedija, to znanje ne nudi kao hijerarhiziran i depersonaliziran sustav tema i podtema, već kao sadržajno raznovrstan krajolik afektivno ispresijecanih vremenskih i prostornih koordinata." (Marina Biti, "Senzorna mapa grada")

" Riječka enciklopedija Fluminensia je mjesto živog općenja gdje, osim o gradu i okolici u vremenu, učimo i o sami sebi, načinima na koji razmišljamo i razmjenjujemo poglede. Pretpostavljeni zajednički nazivnik je da SVI želimo što bolji grad i zavičaj sretnih, tolerantnih, zadovoljnih i učenih građana. Ideje, projekti i akcije će se i dalje stvarati sve dok bude bilo volje. REFajmo se i dalje! ;)" (Vedrana Spadoni Štefanić, REF; 21.07.2012.- 1. rodjendan REF-a)