Særlig Sensitiv i Randers

OBS! Møder er pt på standby pga manglende deltagelse. Hvis der er flere der viser initiativ og interesse herfor, så gør endelig opmærksom på det inde på væggen :)

Formålet er at mødes med ligesindede ca. en gang om måneden for at skabe et frit forum, hvor det at være særligt sensitiv er i centrum. Det er tænkt som en inspirations/netværksgruppe og ikke som en terapigruppe.

Facebooksiden er ment både som en informations/debatgruppe og en side, hvor informationer om møderne fremgår.


1.Vi vil være og tilbyde et netværk hvor særligt sensitive kan møde andre hsp`ere til deling af erfaringer og andre hsp-relaterede emner.

2.Vi vil arbejde med emner der er særlig relevante for hsp og finde strategier der kan hjælpe i situationer der ofte er svære pga. høj sensitivitet.

3.Vi vil udvide og viderebringe kendskab om hsp.


4.Vi vil arbejde på at sætte mere fokus på de stærke sider ved det særligt sensitive personlighedstræk.

Vores værdigrundlag:

1.Vi har tavshedspligt. Selv om vi ikke yder terapi, skal vi kunne føle os trygge ved hinanden for at skabe tillid til at kunne turde åbne sig.

2.Vi vil være en åben gruppe hvor nye ”medlemmer” altid er velkommen. Derfra kan, de der har lyst, evt. danne mindre lukkede grupper, der mødes ekstra til mere intensiv fordybelse i emner.

3.Vi er på lige fod med hinanden. Det er nødvendigt at der er nogen der holder lidt styr på strukturen, men alle kan og må bidrage med deres erfaringer, meninger og ideer - alle er ligeværdige.

4.Vi hjælper hinanden med at komme igennem diskussioner om emner og problemstillinger vha. ”coaching” frem for ”rådgivning”. Nærmere forklaring på dette findes i bunden.

5.Vi viser gensidig respekt og rummelighed. Giv plads, lad hinanden tale ud og døm ikke andre negativt. Selvom vi har en stor ting tilfælles er vi alle stadig meget forskellige og der skal være plads til alle – ekstroverte som introverte.

6.Vi vil gerne have en struktureret ramme omkring møderne, for at bruge tiden mere effektivt og undgå at overstimulere hinanden. Derfor har vi en ”dagsorden” med ordstyrer, program og rum for alle. Emner bliver tilkendegivet inden møderne.