Rao vặt và mua bán (nơi mua sắm dành cho mọi người)

Group Rao vặt và mua bán với mục tiêu và sứ mệnh “Buôn có bạn, bán có phường” được ra đời theo nguyện vọng của các bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh trên internet
Mục tiêu:
1. Cập nhật và hỗ trợ kinh doanh trên internet.
2. Giúp cho doanh nghiệp bán được hàng trên internet.
3. Hỗi trợ, cập nhật về luật pháp KDTI.
4. Tạo niềm tin cho người mua và người bán trên internet được an tâm.
5. Xây dựng nét văn hóa kinh doanh trên internet.
6. Hạn chế các kiểu kinh doanh không lành mạnh.
7. Tạo sự cách biệt với các tổ chức kinh doanh trên internet khác.
8. Khẳng định với cộng đồng rằng các doanh nghiệp trong hiệp hội này kinh doanh hợp pháp.