REFUGEES WELCOME TO NORWAY

REFUGEES WELCOME TO NORWAY ble startet i sommer, fordi myndighetene våre ikke klarer å organisere et humant motta og registrering av flyktninger, spesielt i sommer-høst perioden når det normalt er flere som ankommer. Som aktivt medlem her i Norway gruppa og i de lokale gruppene, bidrar du til å gi flyktninger en verdig velkomst og asylprosess. Du er med på å gi en stemme utad, slik at vi sammen kan påvirke de ansvarlige myndigheter til å ta ansvar.

REFUGEES WELCOME TO NORWAY skal være en partipolitisk uavhengig plattform, hvor de som ønsker å hjelpe flyktninger som kommer til Norge kan finne hverandre og den infoen de trenger for å gjøre nettopp det.

Vi forsøker å holde gruppen så åpen som mulig. Innlegg vil bli moderert i etterkant hvis det er nødvendig. Innlegg som bryter med våre retningslinjer og/eller inneholder noe av det følgende kan bli slettet, men vi vil forsøke å gi beskjed først:

• personlig/usporbart kontonummer
• privat økonomisk innsamling
• partipolitisk innhold.
• bilder av døde mennesker eller dyr
• linker/bilder/saker som har blitt delt på siden tidligere.

Alle bilder som ikke er mediebilder, må ha godkjenning av personen som er avbildet eller deres foresatte/verge.

Etisk eller juridisk problematisk? Vennligst se http://ecre.org/ hvor vi forsøker å gi informasjon til de som tar kontakt med oss.

For kontaktpersoner vedrørende mat/klesdonasjone, ta kontakt med din lokale gruppe. Oversikt finner du her: http://rwtn.no/

Et interimstyre har opprettet en konto for innsamling. Vi velger å fjerne kontoinfomasjonen herfra, inntil det er avklart hvordan prosjektet videreføres.

Før du legger ut info om innsamling for andre organisasjoner, ta kontakt med moderator for å informere om organisasjonen så vi ser at dette er en reell, seriøs organisasjon

Her kan du lese litt om bakgrunnen for, og utviklingen av gruppen: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/flyktningkrisen-i-europa/slik-mobiliserte-de-norge-til-dugnad