Resources | Social Network Vietnam

Social Network Vietnam Community.
Cộng đồng Mạng Xã hội Việt Nam.
Thành viên mới? New member? ☛

--------- For English see below ---------

☑ Sơ đồ Nhóm
★ Nhà ☛ http://tgh.im/homeSNV: Tin tức, Hình ảnh, Bình chọn, Sự kiện & Tài nguyên!
★ Giới thiệu ☛ http://tgh.im/aboutmeSNV: Điểm danh? Tự giới thiệu? Điểm mặt một số gương mặt điển hình & đình đám!
★ Sự kiện ☛ http://tgh.im/eventsSNV: Theo dõi và tham gia các hoạt động, sự kiện offline & online!
★ Tài nguyên ☛ http://tgh.im/resourcesSNV [Bạn đang ở đây!]: Tài nguyên, tài liệu, báo cáo, dữ liệu, tập tin...
★ Tuyển dụng ☛ http://tgh.im/jobsSNV: Đăng tuyển dụng, tìm việc làm trong lĩnh vực xây dựng mạng xã hội và cộng đồng!
(còn tiếp)
-------------------------------------------------
☑ "Không/Có thiết lập Quản trị Nhóm cho tôi, cảm ơn!" ----> Gửi email yêu cầu (Mặc định nhóm sẽ thiết lập bạn làm Quản trị nếu bạn được một Quản trị khác mời vào nhóm)
☑ "Tại sao mời mình ra khỏi Nhóm?" ----> Có thể do nhầm lẫn! Cộng đồng SNV vô cùng cởi mở và chuyên nghiệp! Hãy liên hệ với chúng tôi!
☑ "Tại sao gỡ bài mình đăng ra khỏi Nhóm?" ----> Có thể do nhầm lẫn! Bạn nhớ sao lưu bài viết trước khi đăng phòng trường hợp xảy ra 'bất trắc' ! Hãy liên hệ với chúng tôi!

Mọi vấn đề lớn bé đừng ngần ngại liên hệ: [email protected]

Đây là Nhóm Facebook của Cộng đồng Mạng Xã hội Việt Nam social.networkvietnam.com

------------------- English -------------------

☑ Groupmap
★ Home ☛ http://tgh.im/homeSNV: News, Photos, Events, Polls & Resources!
★ Aboutme ☛ http://tgh.im/aboutmeSNV: About you & your 'babies'? Don't be shy, just show face!
★ Events ☛ http://tgh.im/eventsSNV: Follow up and join activities, events online or offline!
★ Resources ☛ http://tgh.im/resourcesSNV [You're here!]: Resources, documents, reports, data, files...
★ Jobs ☛ http://tgh.im/jobsSNV: Post jobs and seek vacancies in social network-community companies!
(to be continued)
---------------------------------------------------
☑ "No/Yes Admin member for me, thank you!":
Email us your request! (You will be set as Admin if you're added by an Admin)
☑ "Why 'invite' me out of group?" ----> Perhaps a mistake! SNV Community is ultimately open and pro ! Email us!
☑ "Why remove my post?" ----> Perhaps a mistake! SNV Community is ultimately open and pro! Please save your post before posting in case any error ! Email us!

Small or big don't hesitate to drop a note: [email protected]

A Facebook Group of Social Network Vietnam Community social.networkvietnam.com