Eden-Ro (กลุ่มลำลึกความหลัง12ปีRagnarok พบปะพูดคุย เรื่องราวต่างๆใน Eden)

กลุ่มนี้สร้างมาเพื่อ รำลึกความหลังในการเล่นเกมส์ Ragnarok และ Ragnarok Eden สามารถรับเพื่อนๆเข้ากลุ่มได้ตามสะดวกเลยนะครับ

จะขอความร่วมมือ และ แจ้งกติกา การโพสในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับ

1. ห้ามโพสขายสิ่งของทุกอย่างในกลุ่มนี้ หรือสื่อถึงการขายของ จะมีไว้โพสเรื่องราวต่างๆเท่านั้น นะครับ
2. ห้ามทำอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม Eden
3. กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสลงในกลุ่มนี้

แต่ถ้าจะประกาศขายของให้โพสลงกลุ่มซื้อขายเท่านั้นนะครับ ขอบคุณมากครับ เพื่อที่จะได้แยกออกเป็นสัดส่วน

อัตราการลงโทษต่อผู้กระทำผิดกติกานะครับ
ครั้ง ที่ 1 ลบโพส ครั้งที่ 2 เตะออกจากกลุ่ม ครั้งที่ 3 แบนออกจากกลุ่มครับ

http://www.ro-eden.com/

https://www.racyber.com/Eden/register.php
http://103.7.59.160/Full-Setup_RO-Eden.exe