Windsurfing Rolfstangen

Denne gruppa er ment for de som seiler småbrett i +7 m/s ved Rolfstangen. Tanken bak er hovedsaklig å ha et sted hvor man kan poste en kort status på forhold når man kommer i bukta. Er du blandt de første på stedet en gitt dag kan du være sikker på at det sitter andre rundt, og spekulerer. En kort rapport fra noen på stedet angående styrke, retning, seilstørrelse, bølger etc kan da være hendig.
Selv om gruppa har spesifikk målgruppe og formål er alle som er knyttet tili windsurfing rundt Rolfstangen/Halden brygge hjertelig velkommen til å delta. Det er også åpning for å poste annet relevant materiale utover ren forholdsrapport.