อีสานบ้านเฮา

กลุ่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่อคนอีสานบ้านเฮา คนมักม่วน มาแบ่งปันความม่วนซื่นโฮแซวกันครับ heart emoticon ฮักกันไว้ดีกว่าซังกันพี่น้อง... heart emoticon