Rungus Photography Club

Tabii pintutunan kumaa sid sokoviai...

Rungus Photography Club inono iso dot piumpugan koviai dit photographer antawa nga isai nopo it varo minat sid fotografi. Vaza dot miintutun om mitutuduk kanangan ko fotografi om ralan dot ponimpuunan dot mongimpapag dit bansa Rungus kondiri...ong okonko i tokou kondiri isai po...kounsapatan.

Garis panduan untuk ahli:
1. Gambar yang dimuat turun dalam group adalah hakcipta sendiri dan bukan hak cipta orang lain.Sertakan EXIF pada gambar untuk memastikan gambar tersebut milik peribadi.

2. Gambar tidak berunsurkan lucah, khianat atau serangan peribadi.

3. Akan dikemaskini oleh admin dari masa ke semasa.

Pihak admin boleh menghapuskan mana-mana gambar atau posting yang difikirkan tidak sesuai di post tanpa amaran atau notis.

Kounsapatan.