SAMALAHAT MOUNTAINEERS

Ang layunin ng grupong ito ay mapag isa, ang bawat isang ma mumundok tungo sa iisang layunin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ang Event Shirt For a Cause Project lang po ang papahintulutang magpost dito ng mga Ads.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mga larawan mula sa bundok at mga makakabuluhang programa lamang po ang pwede ninyong ipahayag sa pahinang ito.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maaaring magbigay ng konsiderasyon sa ibang ads kung ito ay maituturing na makabuluhan.


-Maraming Salamat po sa Malawak ninyong pang-unawa