CLB SEO Tp.HCM

CLB SEO HCM là Group của các thành viên trong câu lạc bộ SEO hoặc các thành viên mong muốn tìm hiểu và thảo luận các chủ đề về SEO cũng như các chủ đề liên quan.

Tất cả các chủ đề đưa ra sẽ được các thành viên khác hoặc các chuyên gia cố vấn cho câu lạc bộ cũng như các thành viên ban quản trị câu lạc bộ đóng góp ý kiến thảo luận. Chúng tôi luôn hoan nghênh tinh thần học hỏi và chia sẻ của tất cả các thành viên.

Chúng tôi không chào đón các hình thức quảng cáo hoặc đưa những thông tin không có lợi cho cộng đồng nói chung. Vì vậy chúng tôi sẽ xem xét và Ban nick các thành viên sử dụng Group chỉ với mục đích quảng cáo mà không có đóng góp gì cho Group.