Södertälje Sportklubb - SSK-snack

Här diskuterar vi SSK och allt som rör SSK. Vid matcher skapas en matchtråd och diskussioner kring aktuell match förs i aktuell tråd. Diskussioner kring ett ämne ska föras i en för ämnet skapad tråd, finns det redan en tråd kring ämnet ska denna användas. Om det ej finns en tråd med aktuellt ämne är du välkommen att skapa en sådan, moderator godkänner därefter tråden om ämnet passar gruppens syfte.

SSK-snack - Regler

Forumregler
1. Personangrepp får ej förekomma.

Som personangrepp räknas kommentarer som är kränkande och/eller nedlåtande.

Även inlägg vars huvudsakliga syfte är att provocera räknas som personangrepp.

Det är OK att skriva att Sture slog en klantig passning, men det är inte OK att skriva att Sture är klantig. Negativ kritik är OK under förutsättning att den är saklig och balanserad! Glöm dock ej att vi älskar SSK och att positiv kritik oftast ger bättre effekt än negativ …

Personangrepp leder, förutom borttagande av postat inlägg, till att skribenten varnas. Två varningar för samma regelöverträdelse innebär avstängning, permanent eller tidsbegränsat.

Direkt uteslutning ur diskussionsgruppen sker när personangreppen är så grova att det utan tvekan bryter mot lagen, förstör klubbens anseende eller är djupt kränkande och/eller nedlåtande om någon person.

Observera att vi inte får ägna oss åt personangrepp mot någon, oberoende av om det är med- eller motspelare, domare, tränare, ledare, kanslipersonal, annan gruppmedlem eller någon annan.

2. Klagomål på, eller ifrågasättande av, moderators åtgärder framförs gärna direkt till [email protected]

3. Uttalanden som hotar eller uttrycker förakt för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, är enligt svensk lag brottsligt (Hets mot folkgrupp) och får inte förekomma.

4. Inlägg som innehåller eller uppmanar till brottslig verksamhet får inte förekomma.
Exempel är att utan tillstånd publicera material som kan antas vara upphovsrättsskyddat. T.ex. länkande till olika streams är totalt förbjudet.

5. Att posta repetitioner av inlägg – även med små ändringar - under kort tidsrymd är ej tillåtet.

Och som alltid - Heja SSK!