TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP. HCM

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG: 30-3-1996
http://hcmus.edu.vn/


*****************************************************

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ĐĂNG LÊN GROUP


*****************************************************
(Lưu ý: Phần này chưa đầy đủ, sẽ còn bổ sung sau)
1)...

II. VỀ QUẢNG CÁO

1. Trước hết, group này không cung cấp dịch vụ quảng cáo, cũng không thu phí quảng cáo, nên nhóm admin không có trách nhiệm đảm bảo việc "sống sót" của những mẩu đăng quảng cáo. Nếu bạn cần sự đảm bảo, bạn nên nhờ những nhà dịch vụ chuyên nghiệp.

2. Ngoại lệ: Những loại quảng cáo có ích cho việc học tập, hỗ trợ đời sống cho SV thì có thể được chấp nhận: Sách vở, tài liệu, nhà trọ, việc làm thêm, thông tin tuyển dụng, các khóa học v.v...

3. Quảng cáo về công tác xã hội được chấp nhận.

4. Các lời kêu gọi bấm "Like" cho cuộc thi này, cuộc thi nọ (chỉ mang lợi ích cho cá nhân đi thi) thì không được chấp nhận. Nếu bạn cần bạn bè mình ủng hộ, hãy thông tin đến trang riêng của họ.

5. Nghiêm cấm những mẩu rao mang tính chất lừa dối.

6. Các mẩu tin tuyển dụng, giới thiệu việc làm mà đằng sau có mưu đồ lừa đảo người xin việc thì bị nghiêm cấm.

7. Tuyển dụng bán hàng đa cấp không được chấp nhận. Nếu bạn cho rằng cty bạn kinh doanh đa cấp chân chính, hãy chứng tỏ uy tín cty bạn trên thị trường trước đã rồi hãy phản đối ở đây.

8. Không bình luận thô tục , không trao đổi bàn luận về các vấn đề chính trị ,an ninh quốc gia , không chống phá chính quyền , đảng và nhà nước XHCNVN

9. Những thông tin được đăng tải trong nhóm , nhóm sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung , tính xác thực thông tin

10. Thành viên nào vi phạm sẽ bị mời ra khỏi nhóm mà không báo trước , tùy mức độ vi phạm sẽ mời ra khỏi nhóm và không bao giờ cho vào lại .