Sage_Advanced Brand Building 03

Kính gửi Anh/Chị,

Group là nơi chia sẻ, thảo luận và networking của lớp ADVANCED BRAND BUILDING 03 do thầy Nguyễn Đức Sơn huấn luyện.
Chúc các anh/chị có được những kiến thức, quy trình, kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển thương hiệu dẫn đầu cho doanh nghiệp mình.

Xin cảm ơn các anh/chị và hẹn gặp lại các anh/chị tại lớp học.

Thân ái,
Luu Trong Hieu (Mr.)
Consultant Manager
Sage Brand and Communications Academy