‫ایرانی ها در سَسکَتون - Iranians in Saskatoon Sk‬

گاهی میشه که به کمک احتیاج دارم، یا میتونم به کسی که نیاز داره کمک کنم. گاهی چیزی برای خرید یا فروش دارم که میتونم با شماها معامله کنم. گاهی با ماشین میرم خرید و میتونم کسی رو با خودم ببرم. اینجا برای این کارها است. برای اینکه به همدیگه خبر بدیم و از هم خبر بگیریم. برای اینکه به تازه وارد ها خوش آمد بگیرم و کمکشون کنیم با شرایط اینجا زودتر کنار بیان و برای اینکه خانواده های ساکن شهر دانشجوهای ایرانی رو بیشتر بشناسند و بهتر باهاشون ارتباط برقرار کنند.
تلاش میکنیم نوشته ها و پیوند هایی که با دیگران تخس میکنیم برای ایرانیان سسکتون سودمند باشد، به این خاطر خواهش میکنم از نشر مطالب نامربوط پرهیز کنیم.