HỘI SINH VIÊN CƠ KHÍ ĐÀ NẴNG

Tạo nơi hội tụ sinh viên cơ khí Đà Nẵng
Kết nối những niềm đam mê cơ khí, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ nhau rèn luyện những kĩ năng cần thiết để tạo những nền tảng vững chắc sau này...