Sơn Tùng M-TP là cả thế giới của SKY

Sơn Tùng M-TP luôn là cả thế giới của đại gia đình SKY. SKY sẽ mãi luôn yêu anh tin tưởng anh ủng hộ anh trên mọi con đường mà anh chọn!!!!! ♥