ชมรมคนโดนทิ้งพูดคุยหาคู่กันได้ตลอดนะน้องนะ

บางที --> อาจถึง >> เวลาต้อง "ตัดใจ" ♥
เพราะ "ยิ่งรัก" เธอ" --> "แค่ไหน"
ก็ยิ่ง --> "เจ็บปวดใจ" ? มากเท่านั้น ... \\ (T_T) // ...