Astroloji Fal Yaşam Koçu

Hayatınızda Göremediklerinizi Bir Uzmanın Gözüyle Göremeye Nedersiniz.?
Erdem Efsun Sosyetik Medyum
İletişim Hesabı:
https://www.facebook.com/SosyeteFalcisi
http://m.facebook.com/SosyeteFalcisi

Medyum'luk çok zor ve ulaşılmaz bir olgu yada oluşum değildir, yalnızca uzun süreli bir eğitim ve uygun ruh yapısına sahip olmakla yapılan bir ilimdir. Medyum kişiye doğrudan ruhaniler (cinler) tarafından verilir, yada bu işi bilen birinden el almayla alakalıdır. İnsanın bu konuya eğilimine ve niyetine göre Allah’u (c.c.) Teala insana bahşeder. İnsan bu bahşedileni iyiye de kötüye de kullanabilir, yani insanın vicdanına ve özgür iradesine kalmıştır. İnsan önce ne yapmak istediğini çok iyi bilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Bazılarımız bir şeyler yapmak istediğimiz halde engellenebiliriz. Bizi şeytanda engelliyor olabilir, Yüce Rabbimizde engelliyor olabilir. Önemli olan bu işi iyi bilmektir, insanların arzu ve isteklerine göre, arzularında ve işlerinde engellenmemektir: Sizlerin isteklerini sonuna kadar gerçekleştirebilmektir. Bahşedilenin kim tarafından bahşedildiği de çok önemlidir, unutmamak lazımdır ki insanlara şeytanda güç verebilir. Allah’u Teala Kuran’ı Kerimde insanları açıkça uyarmıştır. Medyum altıncı his ile direk alakalı bir ilim değildir bunun ötesinde değerli bir ilimdir. Ben Medyum Erdem Efsun tamamen, insanları istek ve arzularına ulaştırıp güzelliği yaşaması için Medyumluk yapıyorum. Ve bu ilme yıllarımı verdim, bu işi çok iyi biliyorum ve uyguluyorum. Benimle çalışmaya başlayan ve bana dost olan insanlar beni çok iyi tanırlar, arzularında, işlerinde benim vesilemle arzularına kavuşanlar ve düze çıkanlar beni çok iyi tanırlar.

Medyum Falcı
https://www.facebook.com/FalYasamKocu
https://m.facebook.com/FalYasamKocu

Astroloji Fal Yaşam Koçu
https://www.facebook.com/SosyetikFalci
https://m.facebook.com/SosyetikFalci