Nei til Multikulturelt senter på Stiklestad!

Vi sier NEI til forsøket på å omgjøre Stiklestad til et Multikulturelt senter.
Prosessen for å omgjøre konseptet på Stiklestad var en del av Arbeiderparti-Statens maktapparat, mye og fote under overflaten, under den politiske radaren. En skisse for et internasjonalt multikulturelt senter for (Arbeiderpartiets) "dialog" første gang ble presentert av Gunnar Stålsett i Trønder-Avisa, 2. juli 2011. Hans sønn, Sturla Stålsett, satt som leder for den tidligere regjeringens Religionsutvalg, og vi så nokså tydelige konturer av et konsept for å omforme hele Stiklestad til en politisk lekegrind.
Nå sitter lokale og regionale pamper igjen fra Ap-staten og forsøker å sluttføre prosessen. Og vi skal fortsatt følge med helt inn i korridorene på Stiklestad Nasjonale Kulturhus!

Første internasjonale, multikulturelle konferanse kom så 10. og 11. januar i 2012, med utsendinger fra Midtøsten (Ingen fra Israel). Olsokkvelden 2012 var det en av lederne i den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO, Hanan Ashrawi, som holdt hovedtalen. (Ingen jøder eller israelere var inviterte). Og i 2013 ble det sannelig bestemt at Spelet om Heilage Olav kun skal fremføres etter kl. 23.00! Signalene tyder på at dette blir gjentatt også i 2014.

BEVAR STIKLESTAD!
Det historiske Stiklestad må bevares som det solide fotavtrykket det tross alt er i Norges-historien, også når det gjelder mer enn tusen års med samfunnsbyggende virksomhet knyttet til kristningen av landet vårt, som en høyst sivilisert, selvfølgelig og lovbyggende del av videre statsbygging i Norge.
Det synes som om det lange Arbeiderparti-hegemoniet i norsk politikk, og partiets intense forsøk på å relansere sin egen forslitte ideologi, er den reelle katalysatoren og maktfaktoren bak den multikulutralisme som skvises inn helt til Stiklestad.

EN FUNKSJON AV ARBEIDERPARTIETS SLITNE IDEOLOGI
Stiklestadaksjonen utfordrer Arbeiderpartiet på det ideologiske feltet, siden multikultur-dotrinen bærer i seg alle tegn på å være en ren politisk maskerade, etter at "miljø"-kampanjen ikke gav den tilsiktede effekten gjennom 1980-årene, ut over det å ensrette miljøbevegelsen i landet vårt.

La dette være krystallklart: Vi er IKKE noe i nærheten rasister eller Islam-hatere for den saks skyld. Muslimer og personer som foretrekker alle andre religioner enn kristendommen er hjertelig velkommen. Men det er ikke det samme som at pamper i Oslo noen sinne skal lykkes i å omforme Stiklestad til et institusjonalisert, internasjonalt, multikulturelt senter.
Ideologisk sett ønsker vi å svekke statsmakten og svekke sentralstyring fra Oslo, og har Hans Nielsen Hauge og bondehøvdinger som Ole Gabriel Ueland som våre forbilder. Vi mener kulturlivet ivaretas best jo nærmere det er folket som lever i og med kulturen til daglig. Vi vil ha de politiske elitetendensene bort fra Stiklestad og Stiklestad Nasjonale Kulturhus!

Vi mottar gjerne også økonomisk støtte, på konto:

2480.07.16353

Stiklestadaksjonen
Eivind Lundager