Quang Trung Fitness Club

+BÀI TẬP NGÀY THỨ HAI + THỨ NĂM .
==>http://youtu.be/nfCStzUciPc
+BÀI TẬP NGÀY THỨ 3+THỨ 6 : ==>http://www.youtube.com/watch?v=r5wV2rsr8w8 .
.+BÀI TẬP NGÀY THỨ TƯ + THỨ BẢY :
==>http://youtu.be/2Mjlpe7iaRQ .
THAM KHẢO THÊM :
http://www.youtube.com/watch?v=o-IVVhPrZ0A