Taga 'Gapo Ka Kung...

Ang 'Group' na ito ay para sa lahat ng may 'Pusong-Gapo'.

Simple lang po ang batas dito :

1. Respeto
2. Respeto
3. at Respeto pa !

bawal din po ang ano mang uri ng kalaswaan
pati na po ang kung anu-anong negosyo !

ADMINISTRATIVE REMARKS/WARNINGS: Penalties
1st offense : Post / comment will be deleted
2nd offense : Offender will be temporarily banned
3rd offense : Offender will be PERMANENTLY banned