K58 - Thái Lan Học - USSH

Nhóm là nơi các thành viên cùng học tiếng Thái cùng giúp đỡ và c...hia sẻ kinh nghiệm học tập trong đại gia đình đông phương.