Thế giới ảnh

Nơi cùng nhau đăng ảnh, bình luận các bức ảnh, các chuyến đi chụp ảnh. Nơi thông tin các buổi nói chuyện về nhiếp ảnh, chia sẻ kiến thức cùng kinh nghiệm chụp ảnh. Và mọi vấn đề khác liên quan đến Nhiếp ảnh như Các cuộc thi ảnh, triển lãm ảnh...