Thichghim - Marketing Ideas

Chủ đề: Ý tưởng tiếp thị quảng bá Thichghim
Quy định: Thích thì ghim thôi!
Thời gian: Hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm
Giải thưởng: 2 cặp vé xem phim mỗi tuần
Cộng đồng Bão Não Brainstormine https://www.facebook.com/groups/brainstormine/