Group Thực phẩm ngoại & Đặc sản

Tất cả các người bán trong group này đều đã đăng ký thông tin cá... nhân cho Admin. Vì vậy người mua có thể yên tâm khi giao dịch. Nếu có biểu hiện không trung thực hoặc thiếu trách nhiệm, hãy liên hệ với Mod để được hỗ trợ