Chợ Thủy Sinh Thủ Đức

sau những thay đổi có những sự hiểu lầm nên sẽ xóa gruop này sau hai tuần kể từ khi thông báo group này sẽ xóa hoàn toàn! nên ae nào có nhu cầu tham gia chia sẽ vào hội thủy sinh thủ đức thì qua group này tham gia! ===> https://www.facebook.com/groups/Chothuysinhthuduc/