Toyota Fortuner Saigon Club

Nội quy SFC:
Toyota Fortuner Saigon Club là nơi dành cho tất cả ...thành viên chia sẻ và thảo luận về kinh nghiệm, kỹ thuâth về Fortuner các tính huống giao thông như hình ảnh/video – camera hành trình, luật và quy định xử phạt vi phạm đường bộ, biển báo giao thông đường bộ và kinh nghiệm đi đường..
Các trường hợp Xóa - Chặn - KICK khỏi nhóm.
1. QUẢNG CÁO và buôn bán bất kỳ sản phẩm nào tại đây.
2. Đăng tải/ chia sẻ các nội dung, hình ảnh, video đến SEX.
3. Đăng tải/ chia sẻ/ dẫn link/ thảo luận/ về các đề tài thuộc phạm trù tôn giáo và chính trị.
4. Lăng mạ,vung tục,phân biệt vùng miền giữa các thành viên trong nhóm.
** Khuyến khích các thành viên sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu. Chia sẻ/ đăng tải/ thảo luận những đề tài mang tính chất xây dựng nhóm.
BQT thông báo.