‫شهدا‬

IQ فوق العاده رضا صفا!!!
از قدیم گفتن، عقل که نباشه، جون هم در عذابه. حکایت رضا صفا هم از اون قضایای عجیب و غریب روزگاره.
رضا صفا که به عنوان یک کشیش در شبکه صهیونیستی نجات، در حال فعالیت است بار دیگر نبوغ سرشار خودش در رابطه با مسائل محیط مرتبط خودش را نشان داد.
او که گویا در هیچ زمینه ای به جز شارلاتان بازی، تخصصی ندارد، در موضوعات مختلفی چون مبانی دین اسلام، سیاست، روان شناسی و دیگر علوم کیهانی و ماوراء الطبیعه و ... اظهار نظرهای مسخره ای می کند که خود مسیحیان نیز او را مسخره می کنند.
دراین ویدئو، وی صراحتا اقرار می کند که با گذشت دو سال از داشتن یک ماشین، هنوز نحوه پایین آوردن شیشه ماشین را نمی داند!!!
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!