"ТҮМЭНЗАР" зар сурталчилгаа (зарна, авна, солино, бартер хийнэ)

ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ АМЬД ХАРИЛЦААГ БИЙ БОЛГОНО . . .
Танд зарах эсвэл худалдан авах болон олон нийтэд түгээх зүйлс байвал бүлгэмд чөлөөтэй нийтэлж болно.
Гагцхүү Монгол улсын хууль зөрчсөн агуулгатай ямар нэгэн зүйлс нийтлэхгүй байхыг хүсье.