UAAP and Shakeys Volleyball Group

Ang facebook group kung saan pwede ang fans ng iba't ibang teams sa UAAP! :)