Ultra Proactive - Team P-NIX

Ang Groups na ito ay Open sa lahat. Ultra Proactive Team P-NIX ka man o hindi. Dito mag share share kami nang mga idea and strategy para mapalaki ang network natin.

Team P-NIX MISSION and VISION


MISSION

mission ng team P-nix na bumuo ng solidong grupo. mga business partners na handang maging committed hanggang dulo. mission din namin dito ang matupad bawat goals ng mga tataong sasama. at magiging member na magkaroon ng resulta balang araw. pangarap ng isa pangarap ng lahat. mission din namin ipakita sa mga tao kung ano ba ang ganda ng opportunidad na dala namin para sa inyo.


VISION

ang vision sa grupo ay balang araw makilala ang team P-nix sa industry, at makagawa ng legacy. vision na baguhin ang mga maling pananaw ng tao sa ganitong industry.


V.1.0