VAPOR MALAYSIAN OPEN CLUB

Group ini diwujudkan untuk pengguna Vaper yang ingin menjual,upgrade dan bertukar vaper.
* semua friends kpd group ini boleh menjual dan membeli (POST) barang dalam page ini dengan syarat tertentu.
*saya TIDAK bertanggungjawab dalam semua urus niaga dan jual beli yang dilakukan.
*saya berhak untuk membuang mana-mana post yang saya rasakan tidak sepatutnya.
*semua urusan jual beli hendaklah di lakukan dengan ikhlas dan jujur.
*PENIPUAN sama sekali tiada toleransi..