AKB48 Tất cả post vào đây

►Mem mới nên đọc:
- Luật của group: http://goo.gl/gH0w8I
- Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu AKB48, PJ48: Coming soon
- Bản tin của group (post tổng hợp hằng ngày) và vài điều liên quan: http://goo.gl/7MP6mr & http://goo.gl/G7DC3e
►Link xem online (tổng hợp) : http://voz48.com/
►Topic AKB của voz : http://vozforums.com/showthread.php?t=2779269
►Vietsub nhà HAN http://han48.vn/index.php?forums%2Fvietsub.64%2F