Viadrina Students Abroad

Hier können sich ehemalige mit zukünftigen Viadrina Studierenden, die ein Auslandsaufenthalt absolviert haben/planen austauschen!
---
Here former Viadrina students who have been abroad can exchange their experiences and knowledge with future Viadrina students going abroad!
---
Tutaj studenći/-tki Viadriny, którzy/-e już odbyli semetr zagraniczny mogą dzielić swoją wiedzę z przyszłymi studentami/-kami, którzy/-e planują semetr zagraniczny!