Việc Làm Dầu Khí

#Enijobs.com và group việc làm Dầu khí là một sản phẩm nằm trong... dự án " Kỹ sư con đường tới thành công do học viện Antdemy xây dựng và quản lý"

Mục đích : Cung cấp các thông tin việc làm có chọn lọc cho đối tượng chủ yếu là kỹ sư và các bạn bè làm trong lĩnh vực công nghiệp đặc biệt là lĩnh vực Dầu Khí
- Việc làm chọn lọc
- Thông tin chính xác, rõ ràng

Yêu cầu tham gia thảo luận và viết bài trong Group chỉ liên quan tới chia sẻ thông tin việc làm, kinh nghiệm và các kháo học có giá trị cho thành viên trung tâm.

:likr: Có thể bạn quan tâm các khóa học : http://goo.gl/T16OJD