Viet Nam_Task Force

Địa chỉ của nhóm: fb.com/groups/VietNam.TaskForce

leader_dai ca thanh
qua một thời gian dài xuất hiện tf, đã có nhiều clan mạnh nhưng nhiều ae vẫn cắm chân ở viet nam tf, âu cũng là cái tình của mn, mong ae clan luôn vui vẻ coi ae là gia đình thứ 2, chúc mn một năm may mắn thành công :)