Whats Happening Belgium?

Welcome to this open group. It is a group about what is happening in Belgium today. It is also a multi language site so please post any comments in any European language. Please keep the subject of your comments relevant to life in Belgium.

Welkom op deze open groep. Het is een groep over wat er gebeurt in België vandaag. Het is ook een multi language website dus plaats dan graag eventuele opmerkingen in een Europese taal. Houd het onderwerp van uw opmerkingen aan het leven in België relevant.

Bienvenue dans ce groupe ouvert. Il s'agit d'un groupe sur ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. Il est également un site en plusieurs langues afin S'il vous plaît envoyer vos commentaires dans toutes les langues européennes. S'il vous plaît gardez l'objet de vos commentaires appropriés à la vie en Belgique.